Hoe werken wij? We lopen een stukje mee.

Op de dag dat je ons benadert komen wij met een eerste voorstel, opzet of idee. Dat we vervolgens altijd met jou invulling geven. We gaan uit van wat er wel werkt en kijken vooruit. Een opdracht begint altijd met een voorstel waarin we het doel, de aanpak, het resultaat en de begroting aan je presenteren.

De vraag?

Onze klanten weten ons te vinden als er ingrijpende veranderingen (gaan) plaatsvinden en bij acute HR-vraagstukken. Denk aan situaties als een fusie, een reorganisatie of het vertrek van de HR-manager. De wereld waarin we leven vraagt soms Ingrijpende veranderingen. Zo is er nu veel meer aandacht voor gewenst gedrag en wordt er veel eerder ingegrepen bij ongewenst gedrag.

Het netwerk

Met HRMv investeren we in de kracht en deskundigheid van ons netwerk van professionals met wie wij werken. Dat doen we vooral tijdens de kennissessies die we ieder kwartaal organiseren. Onze kennissessies staan voor: inspiratie, verbinding en leren van en met elkaar. Iedere keer staat er een actueel thema centraal. Zo zijn er kennissessies geweest over werken met verschillende generaties, het daadwerkelijk effectief inzetten van coaching en ongewenst gedrag. We passen werkvormen toe die de deelnemers uitdagen en uitnodigen om zichzelf uit te spreken. Op deze manier weten wie onze interim professionals zijn en waar ze zich in onderscheiden. Om vervolgens de goede match te maken.

Het voorstel

Eerst komen we luisteren. Dat klinkt misschien heel voor de hand liggend. Dat is het niet. Wij hebben geen kant-en-klare aanpak die we aan je willen verkopen. Ons voorstel begint bij jouw vraagstuk. Dat willen we eerst doorgronden zodat de vraagstelling helder is voor alle betrokkenen. De vraagstelling blijft het ijkpunt; we stemmen af en bewaken dat onze acties en interventies terug te voeren zijn naar het oplossen van jouw vraag.

HRMv | HRM bureau | HRM netwerk

Neem contact met ons op